کانادا 77

اخبار » مدیر عاملی شرکت در کشور کانادا

مدیر عاملی شرکت در کشور کانادا

فردی که به عنوان مدیر عامل مطرح می گردد باید حداقل 18 سال سن داشته باشد و هیچ گونه سو پیشیینه در دادگاه نداشته باشد. متقاضی تاسیس شرکت نباید هیچ گونه ورشکستگی در گذشته داشته باشد. چنانچه تمامی اعضای هیئت مدیره شرایط ماندگاری در کانادا را نداشته باشند، بایستی یک نفر به عنوان نماینده در کشور کانادا اقامت و سکنه گزیند. از وظایف مدیر عامل عبارت است از:

  • پیشبرد بودجه شرکت
  • بیمه کردن تمام سرمایه شرکت
  • مشخص کردن حساب های شرکت
  • رسیدگی به تمام حسابرسی های مالیاتی شرکت
  • انتقال سهام به سهام داران شرکت
  • ارائه تمام گزارشات شرکت

افرادی که برای ثبت شرکت در کانادا اقدام می کنند، باید چیزی حدود 75000$ تا 210000$ (دلار کانادا) برای راه اندازی شرکت هزینه کنند.

تاریخ :دوشنبه 31 شهریور 1399