کانادا 77

اخبار » مدت زمان مرخصی زایمان کانادا چقدر است؟

مدت زمان مرخصی زایمان کانادا چقدر است؟
والدین که دارای اقامت کانادا هستند، حق داشتن مزایای مرخصی زایمان و بچه دار شدن را دارند آن هم در صورتی که حداقل ۶۰۰ ساعت در سال گذشته کار کرده باشند. یک مرخصی ۱۸ ماهه وجود دارد که به آن ها اجازه دریافت ۳۳ درصد از دریافتی هفتگی را می دهند. یک نوع دیگر نیز ۱۲ ماهه بوده و ۵۵ درصد از در آمد هفتگی معمولی به آن ها پرداخت می شود.
تاریخ :پنجشنبه 21 فروردین 1399