کانادا 77

اخبار » مدت زمان اخذ ویزای توریستی

مدت زمان اخذ ویزای توریستی
مدت زمانیکه برای صدور این نوع ویزا برای ایرانیان اعلام شده حداقل ۱۰۰ روز می‌باشد. ولی در بیشتر موارد بر اساس تجربه کمتر از این مقدار پروسه طول خواهد کشید. ما در بسیار از پرونده ها در کمتر از ۳۰ روز ویزای متقاضیان را دریافت کرده ایم. زمان صدور ویزای توریستی کانادا، نسبت به شلوغی درخواست های ویزا متغیر میباشد و به صورت منظم از طریق سایت اداره مهاجرت کانادا به روز رسانی میشود.
تاریخ :پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399