کانادا 77

اخبار » مدارک مورد نیاز مهاجرت از طریق ازدواج به کانادا

مدارک مورد نیاز مهاجرت از طریق ازدواج به کانادا

از مدارک مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج عبارتند از:

  • کارت پایان خدمت
  • رونوشت از تمامی صفحات پاسپورت دارای اعتبار
  • رونوشت از کارت PR شخص حمایت کننده
  • به همراه داشتن نامه ای که بیانگر عدم سوء پیشینه و سابقه کیفری زوج باشد
  • به همراه داشتن عقد نامه که بیانگر ازدواج رسمی و غیر صوری شخص می باشد
  • به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه
تاریخ :سه شنبه 17 تیر 1399