کانادا 77

اخبار » مدارک مورد نیاز برای اقامت کانادا از طریق تمکن مالی

مدارک مورد نیاز برای اقامت کانادا از طریق تمکن مالی

مدارک و اسنادی که باید برای انجام مراحل کسب اقامت کانادا از روش تمکن مالی ارائه دهید عبارتند از اینکه شما باید محل سکونت و اقامت خود را در کشور پیشرفته کانادا مشخص کنید و آدرس دقیق خانه خود را ارائه دهید. شما باید با مراجعه به سازمان ها و موسسه های بیمه، بیمه درمانی دریافت کنید تا بتوانید از خدمات درمانی و سلامت در کشور کانادا بهره مند شوید.

شما باید به کشور کانادا سفر کنید تا تمامی امور اقامتی و سکونت خود را انجام دهید. متقاضیان باید ثابت کنند که درآمد کافی دارند و هر یک از مدارک و اسناد ذکر شده که این موضوع را بتواند ثابت کند، دولت کشور کانادا آن را تایید و قبول خواهد کرد اما بهتر است تا یک سند ملکی و همچنین فیش های بانکی خود را به همراه داشته باشند تا مراحل کسب اقامت کشور کانادا از راه تمکن مالی را با موفقیت سپری کنند و سپس به کشور کانادا مهاجرت کنند.

مهاجران باید برای مهاجرت به کشور کانادا با انتخاب این راه توان مالی کافی داشته باشند اما در صورتی که مایل باشند می توانند با ایجاد کسب و کار درآمد خود را افزایش دهند و به راحتی ساکن کشور کانادا شوند.

تاریخ :دوشنبه 31 شهریور 1399