کانادا 77

اخبار » مدارک مربوط به فرد دعوت کننده برای ویزای کانادا

مدارک مربوط به فرد دعوت کننده برای ویزای کانادا
فرد دعوت کننده برای ویزای کانادا باید کارت مربوط به حقوق شهروندی این اشخاص، یک پاسپورت مختص به کشور کانادا و شناسنامه کانادایی خود را ارائه نماید. لازم به ذکر می باشد که در صورت نداشتن یک دعوت نامه رسمی، این اشخاص ملزم به تحویل دادن مدارکی می باشند که بیانگر رزرو هتل مختص به شخص باشد و همچنین بیانگر شرح و توضیح کلیه برنامه های مربوط به سفر به انضمام رزرو بلیط رفت و برگشت به این کشور می باشد.
تاریخ :یکشنبه 22 تیر 1399