کانادا 77

اخبار » مدارک لازم برای اخذ ویزای پنج ساله مولتی پل کانادا

مدارک لازم برای اخذ ویزای پنج ساله مولتی پل کانادا

از مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای پنج ساله مولتی کانادا عبارتند از:

  • پاسپورت دارای اعتبار
  • عکس دارای شرایط پاسپورتی
  • مدارکی که بیانگر میزان تمکن مالی اشخاص باشد
  • دعوت نامه از جانب شخص و یا سازمانی که در این کشور دارای شرایط بازدیدکنندگی باشند
  • فرم های تکمیل شده ویزا
  • مدارکی که دال بر پرداخت کلیه هزینه های قانونی ویزای توریستی باشد
  • سایر مدارک تکمیلی که نشان دهنده وجود مدرک tie یا به عبارتی مدرکی که بیانگر میزان وابستگی اشخاص متقاضی ویزای پنج ساله مولتی به کشور متبوع خود باشد که به نوعی قادر به قانع نمودن آفیسر باشد که شما پس از موفقیت در زمینه دریافت ویزای مسافرتی به کشور خود باز می گردید.
  • تمامی سوابق شغلی این اشخاص از جمله انواع نامه های اشتغال به کار و همچنین فیش حقوقی و غیره
  • تمامی اسناد دارای ارتباط به دارایی اشخاص
تاریخ :پنجشنبه 01 آبان 1399