کانادا 77

اخبار » مدارس شبانه روزی کانادا

مدارس شبانه روزی کانادا
مدارس شبانه روزی در کانادا مدارسی هستند که دانش آموزان و مربیان مدرسه، در طی سال تحصیلی در خود مدرسه اقامت می کنند. البته برخی از دانش آموزان در طی روز در آنجا حضور داشته و در پایان روز به منزل خود باز می گردند. بسیاری از مدارس خصوصی (مستقل) جزو مدارس شبانه روزی هستند. شاگردان مدارس شبانه روزی معمولا در تعطیلات و آخر هفته به منزل خود باز می گردند ولی دانشجویان بین المللی از کشورهای دیگر یا افرادی که از شهرهای دور تحصیل در مدارس شبانه روزی کانادا را انتخاب می کنند، می توانند در تعطیلات و آخر هفته نیز در خوابگاه های مدرسه اقامت داشته باشند.
تاریخ :سه شنبه 23 اردیبهشت 1399