کانادا 77

اخبار » مدارس شبانه روزی کانادا بهتر است یا مدارس روزانه ؟

مدارس شبانه روزی کانادا بهتر است یا مدارس روزانه ؟
تردیدهای بسیاری در مورد اینکه مدارس شبانه روزی برای دانش آموز مفید تر است یا مدارس روزانه، وجود دارد. هر کدام از این مدارس مزایا و معایب خود را دارند اما دلیلی که خانواده ها مدارس شبانه روزی را انتخاب می کنند این موضوع است که این نوع مدارس بهترین گزینه ی ممکن از نظر تحصیلی و آموزشی می باشند. مدارس شبانه روزی، مدارسی نیستند که دانش آموزان صرفا به خاطر داشتن مکانی برای اقامت در آنجا تحصیل می کنند. با این که اولین تصور از مدارس شبانه روزی دور بودن از خانه است اما بسیاری از دانش آموزان محلی نیز این مدارس را برای تحصیل انتخاب می کنند. در گذشته این تصور وجود داشت که این مدارس فقط مختص طبقه ی خاص، ثروتمندان  یا افرادی با توان مالی بالا می باشد اما اکنون بسیاری از این مدارس جزو مدارس مقرون به صرفه در پایه های تحصیلی مختف می باشند.
تاریخ :سه شنبه 23 اردیبهشت 1399