کانادا 77

اخبار » مدارس ابتدایی در کانادا

مدارس ابتدایی در کانادا

کودکان بعد از رسیدن به ۵ سالگی باید در اول سپتامبر مدرسه را شروع کنند. اولین سال های آموزش اجباری در کانادا، آموزش ابتدایی یا دبستان نامیده می شود. مدارس ابتدایی معمولا مختلط هستند (دختران و پسران در یک کلاس) و معمولا تا ۱۱ سالگی (پایه های اول تا ششم) تا زمان رفتن به دبیرستان (سال های اول) در آنجا حضور دارند. در برخی مناطق دانش آموزان تا ۱۳ سالگی تا پایه ی هشتم، قبل از حضور در سال های ارشد دبیرستان (Senior high school) در آنجا حضور می یابند.

برنامه ی درسی مدارس با توجه به سازمان و اهداف آموزشی هر مدرسه و انجمن محلی متغیر است. ارتقا از یک پایه به پایه ی بعدی بر اساس آزمون ها است و کودکی که عملکردش ضعیف است، ممکن است نیازمند تکرار آن پایه باشد در حالیکه ممکن است به یک دانش آموز با استعداد اجازه ی جهش به پایه های بعدی داده شود. مدارس ابتدایی دستورالعملی برای مهارت های پایه ی خواندن، نوشتن و ریاضیات و همچنین تاریخ، جغرافیا، صنایع، موسیقی، علوم، هنز و تربیت بدنی (ورزش) ارائه می کنند. فرانسه و برخی زبان های خارجی که قبلا فقط در دبیرستان ها تدریس می شدند، اکنون در برخی نواحی در سال های آخر مقطع ابتدایی نیز تدریس می شوند و در صورت تمایل، فرزندتان می تواند در کودکستان یا پایه اول به برنامه ی اولیه ی فرانسه  نیز وارد شود.

تاریخ :دوشنبه 22 اردیبهشت 1399