کانادا 77

اخبار » محدودیت های ویزای مولتی پل کانادا

محدودیت های ویزای مولتی پل کانادا
تنها افرادی می توانند این ویزای را بدست آورند که ثابت کنند تمایلی به تحصیل و کار در کشور کانادا ندارند. با این وجود این امکان نیز وجود دارد که این افراد بتوانند با کسب مجوز از اداره مهاجرت کشور کانادا در دوره های آموزشی شرکت کنند و کار موقت داشته باشند. دارندگان این ویزا باید هر 6 ماه یک بار از خاک این کشور خارج شده و مجددا وارد شوند اما این امکان نیز وجود دارد که افراد در دوره های تحصیلی بیش از 6 ماه نیز شرکت کنند اما دریافت اجازه اجباری است.
تاریخ :پنجشنبه 01 آبان 1399