کانادا 77

اخبار » محبوبیت تردو

محبوبیت تردو
نظرسنجی های صورت گرفته نشان می دهد که از هر سه فرد کانادایی تنهایی یک نفر دوست دارد تا جاستین تردو در جایگاه خود بماند!! اما آیا این بدان معنی است که محبوبیت تردو رو به افول است؟؟
این روزها مردم کانادا نسبت به پیر پولیور احساس بهتری دارند و معتقدند برای نخست وزیری می تواند گزینه بهتری باشد. این در حالی است که تنها 33 درصد جمعیت کانادا هنوز بر ماندن ترودو بر منصب قدرت معتقد هستند.
اما در این میان 67 درصد کانادایی ها علاقه دارند تا احزاب دیگری روی کار بیایند. در حقیقت محافظه کاران فدرال این روزها طرفدارا بیشتری دارند وافراد بسیاری را با خود همراه کرده اند.

 
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 15 شهریور 1401