کانادا 77

اخبار » متقاضیان دریافت مجوز اقامت دائم کانادا

متقاضیان دریافت مجوز اقامت دائم کانادا

مطابق قوانین سازمان مهاجرتی کانادا (CIC)، یک دسته از متقاضیان دریافت مجوز اقامت دائم (Permanent Resident) آن کشور که واجد صلاحیت دریافت آن هستند عبارتند از والدین یک شهروند کانادایی که بالای 18 سال سن دارد و یا یکی از افرادی که اقامت دائم کانادا را دارد و البته وی نیز می بایست بالای 18 سال سن داشته باشد. این صلاحیت دریافت اجازه اقامت دائم در کانادا و در نتیجه مهاجرت به آن کشور، از طریقی موسوم به کفالت (Sponsership) صورت میگیرد.

منظور از کفالت یعنی آن شهروند کانادایی یا مقیم دائم قانونی که بالای 18 سال سن دارند، به دولت اعلام میدارند که والدین را از لحاظ مالی پشتیبانی نموده و نیازهای ضروری آن ها را برطرف مینماید و آن ها احتیاج به مددکار اجتماعی از طرف دولت نخواهند داشت. بنابراین هرگاه یک زوج غیر کانادایی فرزندشان را در خاک کانادا به دنیا آورند، آن فرزند واجد صلاحیت دریافت تابعیت شهروندی کانادا میباشد و هنگامی که سن او به هجده سال تمام برسد، به تبع وی، والدین او نیز صلاحیت دریافت اقامت دائم در کانادا را بدست خواهند آورد.

تاریخ :سه شنبه 21 مرداد 1399