کانادا 77

اخبار » لزوم دریافت ویزای گاردین کانادا

لزوم دریافت ویزای گاردین کانادا

در اصل وجود گاردین برای فرزندان زیر 18 سال در کانادا و اخذ ویزای گاردین کانادا به این دلیل است که فرزند در صورتی که دچار مشکل و مساله شود همراه او امور مربوطه را انجام دهد و دچار مشکل و مساله ای نشود. در صورتی که بیشتر متقاضیان ویزای گاردین کانادا برای مدارس روزانه اقدام می کنند تا مدارس شبانه روزی، بدین دلیل که معمولا جهت مدارس شبانه روری کانادا یا فول برد کانادا امکانات کافی برای دانش آموزان وجود دارد اما جهت مدارس شبانه روزی کانادا این تصور همواره وجود داشته که نیازی به گاردین و اخذ ویزای گاردین می باشد.

منظور این نیست که اگر شخصی متقاضی ویزای گاردین کانادا را داراست و برای فرزند خود جهت تحصیل در مدارس کانادا اقدام نموده است، اگر مدارس انگلیسی زبان را بخواهد انتخاب کند و روزانه باشد نیاز به گاردین دارد و اگر شبانه روزی باشد نیاز به گاردین ندارد. توصیه میشود قبل از هر اقدام در خصوص مهاجرت به کشور کانادا و هزینه های میلیونی، مشاوره تکمیلی در باب حقوق مهاجرت دانش آموزان و حقوق حاکم بر قواعد ویزای گاردین در کشورهای مختلف دریافت نمایید و بعد از کسب اطلاعات تکمیلی و حصول اطمینان از امن بودن این اقدام با اطلاعات کامل اقدام بفرمایید.

تاریخ :سه شنبه 28 مرداد 1399