کانادا 77

اخبار » قوانین کرونا در هنگام ورود به کانادا

قوانین کرونا در هنگام ورود به کانادا
امروزه برای ورود به کشور کانادا چه به عنوان گردشگر و چه به عنوان مهاجر باید از قوانین بروز شده این کشور پیروی کنید:

14 روز قبل از سفر حتما خود را قرنطینه کنید
مدارک واکسیناسیون خود را در  arrive CAN ثبت کنید
هر گونه سوالی داشتید با شماره 0343-641-833-1  در تماس باشید
دوز مناسب و مورد تایید از واکسن را دریافت کنید و یک برگه کاغذی از PVC را با خود همراه داشته باشید.
اگر مقصد نهاییتان کانادا نیست نیاز به ثبت اطلاعات در ArriveCAN نخواهید داشت.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 13 مرداد 1401