کانادا 77

اخبار » قوانین مهاجرت به کانادا با خود اشتغالی

قوانین مهاجرت به کانادا با خود اشتغالی

شخص خود اشتغال به منظور یک نیروی کار خارجی است که دارای شرایط مهاجرت به کانادا باشد و همچنین توانایی اینکه قادر باشد آفیسر مهاجرت را قانع نماید و از همه مهم تر توانایی راه اندازی بیزینس شخصی خود را نیز داشته باشد. داشتن سابقه کار مرتبط، مایل بودن به خود اشتغال ماندن در دولت کانادا، داشتن تمایل و توانایی به منظور کمک ویژه در زمینه فعالیت تجاری خاص و نو آورانه در کانادا و …. از شرایط عمده مهم در مهاجرت به کانادا با خود اشتغالی می باشد. فقط 3 طبقه از افراد وجود دارند که می توانند از طریق خود اشتغالی وارد کشور کانادا شوند که عبارتنداز:

عبارت «فعالیت های فرهنگی» شامل بسیاری از حرفه ها و مشاغل مانند نوازندگان، هنرمندان، سازندگان فیلم، روزنامه نگاران، تصویربرداران، نویسندگان و مولفان، موسیقی دانان، نقاشان، مجسمه سازان، متخصصان در انیمیشن سازی، صنایع دستی، طراحان خلاق و ….. است. فعالیت های فرهنگی همچنین شامل افراد مانند مدیران، طراحان و غیره نیز می شود.

تاریخ :سه شنبه 01 مهر 1399