کانادا 77

اخبار » قوانین تابعیت کانادا از طریق تولد

قوانین تابعیت کانادا از طریق تولد

بطور کلی می توان اخذ تابعیت کانادا طریق تولد را از مرسوم ترین و شناخته شده ترین راه های مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت آن برشمرد. در این روش گرچه فرزند اتباع بیگانه از بدو تولد در خاک کانادا و یا ملحقات آن، تبعه کانادا محسوب می گردد ولی والدین او باید تا اتمام 18 سالگی وی صبر کنند تا واجد صلاحیت اقامت دائم قانونی کانادا و نه تابعیت آن گردند. در واقع والدین شخص تولد یافته در کانادا هرگز نمی توانند از این طریق تابعیت کانادا را به دست آورند و شهروند آن گردند.

بهرحال به موجب روند تابعیت کانادا از طریق تولد هم امکان مهمی برای آن فرزند متولد شده در خاک کانادا به وجود می آید که می تواند از ابتدای تولد خویش از تمام مزایای شهروندی آن کشور مانند خدمات پزشکی و آموزشی و بطور کلی داشتن پاسپورت کانادایی بهره مند گردد و هم امکان اقامت دائم در آن کشور و داشتن زندگی دلخواه در آن سامان برای والدین وی میسر می گردد.

تاریخ :چهارشنبه 22 مرداد 1399