کانادا 77

اخبار » قوانین اقامت کانادا از طریق تمکن مالی

قوانین اقامت کانادا از طریق تمکن مالی
اقامت کانادا از راه تمکن مالی تنها یکی از راه های مهاجرت و مقیم شدن در این کشور می باشد. اما به یاد داشته باشید که این روش امن ترین روش و کم خطرترین روش کسب اقامت کشور کانادا می باشد. کشور کانادا در بخش شمالی قاره آمریکا قرار گرفته و در زمینه های مختلف تجاری و اقتصادی از قدرت های اصلی جهان به شمار می رود.
تاریخ :دوشنبه 31 شهریور 1399