کانادا 77

اخبار » قوانین اقامت دائم کانادا

قوانین اقامت دائم کانادا

امروزه کانادا یکی از مهاجر پذیرترین کشورهای دنیا می باشد و هر ساله شرایط را برای جذب مهاجرین بهتر از قبل می نماید. آنچه که به امتیاز این کشور در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی مانند آلمان، اتریش و هلند که تقریبا هم رده این کشور از نظر کیفیت زندگی می باشند، می افزاید روند کوتاه مدت اخذ اقامت دائم آن است. هنگامی که شخص کارت اقامت دائم این کشور را دریافت می کند از تمام حقوق یک شهروند کانادایی، به جز شرکت در امور سیاسی کشور، برخوردار می شود. همچنین افراد می بایست برای اخذ اقامت دائم کانادا از 5 سال، 4 سال را در خاک این کشور زندگی کنند. پس از سپری کردن این زمان مشخص، اشخاص نیز می توانند برای اخذ پاسپورت درخواست دهند و در صورتی که در آزمون شهروندی قبول شود می تواند تابعیت این کشور را اخذ نماید.

مراحل اخذ اقامت دائم کشور کانادا عبارتند از:

  • اخذ اقامت دائم از طریق اکسپرس انتری
  • اخذ اقامت از طریق ازدواج با شهروندان رسمی کانادا
  • اخذ اقامت موقت از طریق تحصیل
  • اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری
  • اخذ اقامت از طریق خود اشتغالی
  • اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت
  • اخذ اقامت از طریق پناهندگی
  • اخذ اقامت از طریق کار
تاریخ :پنجشنبه 16 مرداد 1399