کانادا 77

اخبار » قوانین اخذ اقامت کانادا از طریق تولد

قوانین اخذ اقامت کانادا از طریق تولد

افرادی که قصد تابعیت کانادا را دارند، می بایست توجه داشته باشند که زمان صرف شده در خارج از کانادا نمی تواند در مورد شرایط اقامت شهروندی شمارش شود و به طور دقیق تر برای کسب تابعیت کانادا افراد می بایست 3 سال از 5 سال را در کانادا بمانند تا واجد شرایط در خواست شهروندی شوند. افرادی که مجوز اقامت دائم کانادا را دارا نیستند، می توانند با عناوین ذیل برای مدتی با فرزند در کانادا اقامت نمایید:

  •  به عنوان مهاجر موقت
  • به عنوان یک بازدید کننده
  •  به عنوان دانشجو یا کارگر تا زمانی که واجد شرایط هستند

زمانی که فرزند شما در کشور کانادا به سن رشید رسید، قادر خواهد بود تا در کانادا تحصیل، کار و زندگی کند. اما این مورد ممکن است شما را به عنوان والدینی که تولد فرزند در کانادا را تجربه کرده اند محدود کند و شما کماکان نیاز دارید برای اقامت شرایطی را که مربوط به حمایت و ضمانت از والدین است رعایت کنید.

تاریخ :پنجشنبه 16 مرداد 1399