کانادا 77

اخبار » قانون در خصوص مهاجرت قاچاقی به کانادا

قانون در خصوص مهاجرت قاچاقی به کانادا

قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگی، مصوب 2003 قوانین، مقررات و شیوه های مربوط به مهاجرت ها به کانادا را بیان می کند. بنا به این تعریف، روش های قانونی بسیاری جهت مهاجرت به کانادا همانند بازدید، تحصیل، کار یا زندگی وجود دارد. در این میان روش مهاجرت قاچاقی به کانادا به دلیل نقض قوانین مهاجرتی کانادا، مورد تایید دولت این کشور نمی باشد و با ناقضان قوانین برخورد سنگینی صورت می گیرد. بر این اساس، قانون کانادا مهاجرت به کانادا را به دو دسته مهاجرت قانونی و مهاجرت قاچاقی به کانادا تقسیم کرده است.

قانون کانادا، در صورت نقض این قانون به ماموران اداره خدمات مرزی کانادا (CBSA) اجازه بازداشت مقیم های دایمی و شهروندان خارجی را می دهد. در طی سال های 2006-2007، تقریبا 12600 نفری که در کانادا زندگی می کردند شامل 1900 مجرمی که این قانون را نقض کرده بودند و یا جزو مهاجرین غیرقانونی بودند، از این کشور اخراج شدند. کانادا جزو کشورهای امضا کننده کنوانسیون ملل متحد 1951 در رابطه با وضعیت پناهندگان است و در همین رابطه است که قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان (IRPA) در کانادا تصویب و اجرا شده است. بر طبق قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان، مهاجرت قاچاقی به کانادا نقش قوانین کیفری کانادا نیست، بلکه طبق همین قانون هر کسی که از مبادی ورودی غیرقانونی وارد کشور شود بایستی که بلادرنگ در نقطه مرزی چک شود.

تاریخ :پنجشنبه 19 تیر 1399