کانادا 77

اخبار » فرودگاه بین المللی ادمونتون همچنان پرواز جهانی ندارد

فرودگاه بین المللی ادمونتون همچنان پرواز جهانی ندارد
درحالی که محدودیت های سفر برای مسافران کانادا برداشته شده است ولی با این حال فرودگاه بین المللی ادمونتون همچنان قادر به ارايه سفرهای بین المللی نیست. محدودیت هایی که فدرال اعمال کرده است موجب شد که محدودیت پرواز های بین المللی حداقل تا 21 ژويیه تمدید شود و این بدان معنی است که فرودگاه ادمونتون برای یک ماه دیگر پرواز بین المللی ندارد. از ماه مارس سال 2020 کانادا مرز های خود را بست و فقط پرواز های بین المللی را در فرودگاه های پیرسون در تورنتو،فرودگاه ونکوور،فرودگاه مونترال-پیر الویت ترودو و فرودگاه کلگری انجام داد است. اما به زودی کانادایی ها کاملا واکسینه میشوند و میتوانند از طریق راه های زمینی و هوایی بدون نیاز به قرنطینه وارد کشور بشوند اما به شرطی که آزمایش آنها منفی شود.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 27 خرداد 1400