کانادا 77

اخبار » فرآیند مهاجرت به کانادا از طریق خرید ملک

فرآیند مهاجرت به کانادا از طریق خرید ملک

فرآیند خرید ملک در کشور کانادا چیزی حدود 60 تا 90 روز زمان می برد. چنانچه ملکی که شما خریداری کردید خالی از سکنه باشد، شما ظرف یک ماه می توانید فرآیندها و مراحل خرید ملک در کانادا را انجام دهید. مراحل خرید ملک در کانادا چنین است که در ابتدا باید یک نفر را در کانادا بیابید تا ملکی را برای شما در کشور کانادا پیدا کند، شخصی که به عنوان جستجوی ملک در کانادا به کار می گیرید بایستی دارای مجوز باشد.

قبل از این که اقدام به خریداری ملک کنید از مبلغ فروش ملک مطلع شوید تا مطمئن شوید که آیا استطاعت مالی کافی برای خرید ملک دارید یا خیر. پس از انجام اقدامات بالا، بسته شدن عقد قرارداد، واسطه ضبط قرارداد، عقدنامه را به کارگزار میدهد (عقدنامه باید تمامی اطلاعات مربوط به ملک را دارا باشد.) پس از تایید و جمع آوری تمامی امضاها از واسطه بخواهید که با وکیلتان جهت انتقال ملک، رهن و یا انتقال پول تماس بگیرد.

تاریخ :شنبه 29 شهریور 1399