کانادا 77

اخبار » فرآیند اقامت دائم کانادا برای هنرمندان

فرآیند اقامت دائم کانادا برای هنرمندان

همانند هر پروسه مهاجرتی دیگر به کشور کانادا، فرآیند مهاجرتی هنرمندان به کانادا 2020 نیز فرآیندی آسان و شامل دو مرحله اساسی زیر می باشد:

  • ابتداء متقاضی بسته درخواستی خود را به اداره جذب مرکزی (CIO) در کانادا تحویل می دهد. درصورتیکه CIO درخواست را بپذیرد، آنها این درخواست را به اداره ویزای خارجی ارسال می کنند
  • در ادامه همین روند، اداره ویزای خارجی درخواست را ارزیابی می کند. اگر چنانچه آنها درخواست را تایید کنند، در اینصورت متقاضی و اعضای خانواده او (یعنی همسر و فرزندانش) با اقامت دائم کانادا وارد این کشور می شوند. مجدد این فرآیند را به صورت شماتیک در تصویر زیر مرور می کنیم:
  • در واقع، دسته خود اشتغال یک نوع روش مهاجرت فدرال محسوب می شود. این بدان معناست که متقاضی می تواند به هر نقطه از کانادا بجز استان کبک مهاجرت کند. در این زمینه نیز تایم فرآیند رسیدگی ممکن است بسته به شرایط مثل سیاست های IRCC، سیاست های اداره ویزا، کامل بودن خود بسته درخواست متقاضی و یا پیچیدگی های این فرآیند متغیر باشد. اما میانگین کل زمان رسیدگی و پاسخ به درخواست متقاضیان بین 9 ماه تا 2 سال می باشد. پس نباید انتظار پاسخ سریع IRCC در این مورد بخصوص باشید.
تاریخ :سه شنبه 17 تیر 1399