کانادا 77

اخبار » عطر در فرهنگ کانادا

عطر در فرهنگ کانادا
آیا می دانستید استفاده از محصولات با بوی زیاد در فرهنگ کانادا بی ادبی تلقی می شود. مراکزی که استفاده از عطر در آنها غیر مجاز است شامل:
مراکز بهداشتی درمانی، ساختماه های دولتی، مراکز آموزشی که بسیاری از دانشگاه ها آن را غیر مجاز می دانند.
اما دلیل آن جیست؟
از آنجایی که این مواد ممکن است برای بعضی افراد واکنش های آلرژیک و تنفسی ایجاد کند این قوانین تعبیه شده و جالب است بدانید استفاده زیاد از عطر در فرهنگ کانادا به این معنی است که شما نتوانستید دوش بگیرید!!

 
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 14 آذر 1400