کانادا 77

اخبار » عدم نیاز به ویزای ویزیتوری کانادا

عدم نیاز به ویزای ویزیتوری کانادا

حال می خواهیم بررسی کنیم که چه اشخاصی به ویزای ویزیتوری این کشور نیاز ندارند، اکثر مردمی که به کانادا مسافرت می کنند به ویزا یا مجوز مسافرت الکترونیک احتیاج دارند اما برخی از افراد ممکن است فقط با یک گذرنامه معتبر به این کشور سفر کنند. این افراد شامل شرایط زیر باشد: آن شخص یک شهروند کانادایی یا دارای تابعیت مضاعف با کانادا باشد. شهروندان دو تابعیتی برای سفر به کانادا نیاز به ارائه پاسپورت کانادایی خود دارند و با پاسپورت دیگر خود نمی توانند به این کشور پرواز کنند. تنها مورد استثناء در مورد شهروندان دو تابعیتی آمریکایی کانادایی است که با گذرنامه آمریکایی خود نیز می توانند به کانادا وارد شوند. اقامت دائم کانادا داشته باشد.

ساکنان دائم کانادا به کارت اعتباری معتبر PR نیاز دارند و باید در صورت انقضا آن را تمدید نمایند. پناهندگانی که با سند غیر شهروندی به کانادا سفر می کنند. یک فرد بی سرپرست با گذرنامه بیگانه شخص سابقاً در کانادا اقامت داشته است. اگر قبلاً در این کشور اقامت داشته اید هنوز هم می توانید اقامت دائم کانادا را داشته باشید. صرفا باید ثابت کنید در گذشته PR این کشور را داشته اید زیرا اقامت دائم این کشور منقضی نمی شود.

تاریخ :سه شنبه 15 مهر 1399