کانادا 77

اخبار » طرح های دارای اولویت سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد

طرح های دارای اولویت سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد
برای سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد طرح هایی اولویت می باشند که باعث پیشرفت اقتصادی و توسعه این استان در زمینه های مختلف شوند. از مهم ترین زمینه های سرمایه گذاری در پرنس ادوارد می توان به صنعت کشاورزی، صنعت ماهیگیری و فعالیت های جنگلداری اشاره کرد. در صورتی که کسب و کار و فعالیت شما در راستای توسعه و پیشرفت روستاهای این استان باشد، شما نیز در اولویت قرار خواهید گرفت. فعالیت هایی که در زمینه های هوافضا، علوم زیستی و موارد مشابه می باشند نیز از اصلی ترین و مهم ترین طرح های سرمایه گذاری در پرنس ادوارد محسوب می شوند.
تاریخ :یکشنبه 02 شهریور 1399