کانادا 77

اخبار » ضوابط تحصیل در مدارس دولتی کانادا

ضوابط تحصیل در مدارس دولتی کانادا

مدارس دولتی کانادا اهمیت ویژه ای برای موازین بهداشتی قائل شده و تمامی دانش آموزان در سال های تحصیلی مختلف ملزم به شرکت در تست های گوناگون و ارائه گواهی تزریق طیف گسترده ای از واکسن ها می باشند. این واکسن ها شامل سه گانه دیفتری، کزاز و سیاه سرفه، MMR و فلج اطفال (Polio) می باشند. شایان ذکر است که واکسن فلج اطفال طی سه نوبت به این کودکان تزریق می گردد. نحوه ارزیابی دانش آموزان در مدارس کانادا طبق نمرات اراده شده در گستره 60 الی 100 می باشد که گروهی از دانش آموزان با میانگین 90 الی 100 در هر سال و کسب نمره A قادر به شرکت در کلاس های پیشرفته و همایش های علمی در مقاطع بالاتر چون دبیرستان خواهند بود. در ادامه به بررسی نحوه سنجش کودکان و نوجوانان کانادایی بر پایه نمرات اخذ شده پرداخته ایم:

  • میانگین نمره 91 الی 100: A
  • میانگین نمره 81 الی 90: B
  • میانگین نمره 71 الی 80: C
  • میانگین نمره 61 الی 70: D
  • میانگین نمره پایین تر از 61: F
تاریخ :سه شنبه 06 آبان 1399