کانادا 77

اخبار » صنعت موسیقی کانادا

صنعت موسیقی کانادا
هرکشوری دارای موسیقی خاص و منحصر به فرد خود میباشد که فرهنگ و تاریخ و روح اجتماع آن کشور را نشان میدهد. کانادا هم از این قاعده مستثنا نیست و دارای موسیقی غنی و قدیمی میباشد.
کانادا به دلیل وجود چند فرهنگی بودنش دارای موسیقی های مختلفی هم میباشد مثل فرانسوی ، انگلیسی ، بومی و ایرلندی که همگی سهم منحصر به فردی در موسیقی کانادا داشته اند.

همچنین کانادا به دلیل اینکه در کنار آمریکا قرار دارد موسیقی آمریکا هم روی آن تاثیر گذاشته است. بومی های کانادا از سالیانه پیش علاقه به موسیقی و خوانندگی داشته اند و همچنین ساز هایی مانند جغجغه و سازهایی که از پوست حیوانات درست میشده اند را داشته اند و فرهنگ خود را از آن زمان تا دنیای امروزی نگه داشته اند.
صنعت موسیقی کانادا با داشتن تعداد زیادی هنرمندان مشهور بین المللی ششمین صنعت بزرگ جهان است. هر کشوری برای اینکه در هر رشته ای به موفقیت برسد باید سیرساخت هایی داشته باشد و به اصول پایبند باشد که در این مورد کانادا برای موسیقی خود زیرساخت هایی از سالیانه پیش درست کرده است مثل کلیسا، هنرستان ها، آکادمی ها، مرکزهای هنرهای نمایشی، شرکت های ضبط، ایستگاه های رادیویی و کانال های ویدیویی که تمامیه این ها دلیل بر موفقیت کانادا در این زمینه میباشد.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 30 شهریور 1400