کانادا 77

اخبار » صلاحیت جهت اقامت دائم کانادا ویژه هنرمندان

صلاحیت جهت اقامت دائم کانادا ویژه هنرمندان
طبق قانون فقط قرار گرفتن تحت یکی از دسته های شغلی فوق به منزله اخذ اقامت دائم در کانادا و مهاجرت به این کشور نیست. بلکه هنرمندان عزیز بایستی حداقل یکی از شرایط ذیل را در 5 سال گذشته تا زمان ارائه درخواست خود به اداره مهاجرت کانادا (IRCC) داشته باشند. این شرایط عبارتند از:
دو دوره یک ساله سابقه خود اشتغالی در فعالیت های فرهنگی
دو دوره یک ساله مشارکت در فعالیت های فرهنگی در سطح جهانی
ترکیبی از دو شرط قبلی
تاریخ :سه شنبه 17 تیر 1399