کانادا 77

اخبار » شهریه مدارس کانادا

شهریه مدارس کانادا
فرزندان دانشجویان بین‌المللی در برخی از استان‌ها به عنوان محصل خارجی محسوب شده و برای ثبت نام در مدارس روزانه کانادا می‌بایست شهریه تحصیل در مدارس کانادا را به عنوان دانش‌آموز خارجی را بپردازد که سالیانه به طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار است. در برخی دیگر از استان‌ها فرزندان دانشجویان بین‌المللی می‌توانند از مدارس دولتی به صورت رایگان استفاده کنند.  
تاریخ :چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399