کانادا 77

اخبار » شهروندی در کانادا

شهروندی در کانادا
اکثر والدین فرزندان متولد کانادا، به همراه فرزندانشان به کشور خودشان می پیوندند، دانستن اینکه وقتی کودک رشد می کند و به اندازه کافی به بلوغ رسید، قادر به بازگشت برای زندگی، تحصیل یا کار در کانادا خواهد بود. فرزندانی که در کانادا متولد می شوند و زمانی که به کشور خود بازگشته اند، امیدوار به بازگشت مجدد خود به کانادا هستند. آن ها شهروندان کانادایی هستند و در هر لحظه از زندگی خود قادر به حرکت به کانادا و زندگی بهتر خواهند بود. طبق قانون شهروندی، همه بچه های متولد شده در خاک کانادا، به غیر از فرزندان دیپلمات های خارجی به طور خودکار شهروندی می شوند. کانادا و ایالات متحده تنها کشورهای G7 دارای حق شهروندی هستند.
تاریخ :سه شنبه 26 فروردین 1399