کانادا 77

اخبار » شرایط کار رشته فیزیوتراپی در کانادا

شرایط کار رشته فیزیوتراپی در کانادا
زمینه های شغلی متنوعی در حرفه فیزیوتراپی کشور کانادا وجود دارد. متقاضیان می توانند پس از فارغ التحصیلی در مراکز مختلفی مثل بیمارستان ها، کلینیک، خانه های سالمندان، مراکز درمانی، بخش مراقبت ویژه و غیره مشغول به کار شوند. میزان حقوق و دستمزد با توجه به سوابق کاری و تخصص فرد تعیین می شود. متقاضیانی که در از دانشگاه های کشور کانادا فارغ التحصیل شده باشند شانس بیشتری برای یافتن کار دارند. آن ها می توانند پس از اتمام دوره تحصیلی با تغییر ویزای تحصیلی به ویزای کاری مشغول به کار شوند. متقاضیانی که از سایر دانشگاه ها فارغ التحصیل شده باشند مدرک تحصیلی آن ها معادل سازی می شود و در صورت نیاز فرد باید در دوره های آموزشی شرکت نماید تا بتواند مجوز کار را کسب نمایند.
تاریخ :یکشنبه 11 آبان 1399