کانادا 77

اخبار » شرایط پناهندگی در کانادا

شرایط پناهندگی در کانادا

زمانی که قصد دارید پناهندگی در کانادا را بدست آورید باید یک دلیل شفاف و منطقی ارائه دهید. در حقیقت شما باید ثابت کنید که نیازمند دریافت حمایت از جانب کشور دیگری هستید. فرد نیازمند به حمایت کسی است که در صورت بازگشت به میهن خود، مورد شکنجه، ظلم یا تنبیه شدید قرار خواهد گرفت و زندگی او به خطر خواهد افتاد. همچنین افرادی که از کشور خود بیرون رانده شده اند نیز قادر به درخواست پناهندگی در این کشور خواهند بود. دلیل اصلی این بیرون راندگی باید ترس از شکنجه یا بازداشت به دلیل داشتن مذهب، عقاید سیاسی، ملیت یا همکاری با گروه های اجتماعی خاص باشد.

42 کشور اروپایی و آمریکایی و چند کشور مطرح آسیایی در اولویت دریافت پناهندگی در کانادا هستند. سایر کشورها نیز می توانند برای درخواست پناهندگی اقدام کنند اما روند رسیدگی به درخواست آن ها تقریبا دو برابر کشورهای نام برده است. پناهندگی شاید آخرین راه مهاجرت شما به سایر کشورها باشد، در کانادا نیز شرایط به همین منوال است.

تاریخ :سه شنبه 24 تیر 1399