کانادا 77

اخبار » شرایط و قوانین اخذ پناهندگی کانادا

شرایط و قوانین اخذ پناهندگی کانادا

هنگامی که وارد خاک کشور کانادا می‌شوید و درخواست پناهندگی خود را به پلیس مهاجرت یا اداره مهاجرت این کشور ارائه می‌کنید خدمات اسکان و پذیرش شما در بندرگاه انجام می‌شود و اقامتگاه موقتی به شما اختصاص داده می شود؛ در همین زمان ماموران مهاجرت مرزی این کشور درخواست شما را مورد بررسی قرار می‌دهند و اگر واجد شرایط بودید به اداره مهاجرت کانادا ارسال می کنند. با توجه به این تعریف که پناهنده به اشخاصی گفته می شود که به دلیل نژاد و مذهب و سیاست نمی توانند به کشور خود باز گردند و اگر باز گردند مورد آزار و شکنجه و سلب آزادی یا سلب حیات قرار می‌گیرند و شرافت انسانی آن ها لکه دار می شود، در نهایت این اداره مهاجرت کانادا است که تصمیم می‌ گیرد شما تنها نیازمند محافظت هستید یا می توانید پناهنده‌ کانادا باشید.

یکسری خدمات فوری در 6 ماه اول پناهندگی در اختیار پناهندگان قرار می گیرد. این خدمات شامل:

  • ورود و پذیرش پناهندگان در بندر
  • ارائه اقامتگاه موقت به پناهندگان
  • به افراد پناهنده کمک می کنند تا محلی را برای اقامت دائم پیدا کنند
  • سنجش نیازهای ضروری افراد پناهنده

توجه داشته باشید افرادی که دارای سابقه کیفری می باشند یا برای امنیت و فرهنگ کشور کانادا خطرناک تشخیص داده شوند یا در طول بررسی درخواست پناهندگی مشخص شود که در کشور دیگری پناهنده می باشند و برای بازگشت به آن کشور مشکلی ندارند صلاحیت اخذ پناهندگی کانادا را نخواهند داشت.

تاریخ :یکشنبه 15 تیر 1399