کانادا 77

اخبار » شرایط ورود به دانشگاه‌های کانادا

شرایط ورود به دانشگاه‌های کانادا
برای دریافت مشاوره در این خصوص، با توجه به وجود پیچیدگی هایی که نیاز به دانش فنی دارند، از خانواده های محترم خواهشمندیم که با مشاورین رسمی تحصیلات و مهاجرت مشورت نمایند. موارد زیادی از دانش آموزان به علت دریافت مشاوره غیر تخصصی و انتخاب نا صحیح در مراحل بعدی برای ورود به رشته مورد نظر در دانشگاه های کانادا با مشکل مواجه شده اند. مشاورین ما عضو شورای قانونگذاری مهاجرت به کانادا و هم چنین مشاورین تحصیلات مورد تائید انجمن های بین المللی اعزام دانشجو میباشند.
تاریخ :دوشنبه 22 اردیبهشت 1399