کانادا 77

اخبار » شرایط مورد نیاز ویزای Startup کانادا

شرایط مورد نیاز ویزای Startup کانادا

اشخاص متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ برای اینکه موفق به دریافت ویزای استارت آپ شوند ملزم به داشتن 3 شرط می باشند. از جمله این شروط عبارتند از اشخاص متقاضی مهاجرت به کشور کانادا از طریق استارت آپ ملزم به اثبات نمودن طرح تجاری خود و یا ایده خود می باشند، همواره این اشخاص مورد حمایت از جانب سازمان های دارای اعتبار و دارای شهرت خواهند بود.

متقاضیان ملزم به آموزش دیدن مهارت در زبان انگلیسی و یا زبان فرانسوی می باشند، با این توضیح که شرط لازم برای آموزش این می باشد که دست کم در سطح CLB5 موفق به اخذ مدرک شوند. بعد از سپری نمودن کلیه مراحل مذکور در شرکت نام برده، نامه ای با موضوعیت مورد قبول قرار گرفتن و همچنین مورد پذیرش قرار گرفتن طرح تجاری این اشخاص صادر می گردد.

اشخاص متقاضی مهاجرت به کانادا از راه استارت آپ ملزم به داشتن سرمایه می باشند که میزان این سرمایه برای مدت زمان شش ماه اول زندگی این اشخاص به انضمام خانواده خود کفایت کند. این اشخاص ملزم به داشتن اختراعات و نوآوریهای خاص همچنین ایجاد شغل و کارآفرینی می باشند. شروع نمودن یک رقابت در سطح جهانی از الزامات می باشد.

تاریخ :شنبه 29 شهریور 1399