کانادا 77

اخبار » شرایط مهاجرت ورزشکاران به کانادا

شرایط مهاجرت ورزشکاران به کانادا
خوشبختانه ورزشکاران و افراد حرفه ای در رشته های ورزشی مثل مربیان و داوران یکی از دو گروهی هستند که می توانند تحت برنامه خود اشتغال فدرال یا Self-employed Program به کشور کانادا مهاجرت کنند. اما حالا خود اشتغالی چیست؟ خود اشتغالی یکی از برنامه های مهاجرتی در کانادا 2020 می باشد که متقاضیان بسیاری را شامل می شود. در واقع، این برنامه مهاجرتی افرادی که در فعالیت های فرهنگی فعال هستند را تحت پوشش خود قرار می دهد.
تاریخ :دوشنبه 30 تیر 1399