کانادا 77

اخبار » شرایط مهاجرت مدیران به کانادا

شرایط مهاجرت مدیران به کانادا
کانادا دارای انواع مختلف برنامه مهاجرتی برای مدیران خارجی است اما از بین این برنامه ها، برنامه اسکیل وورکر فدرال (FSWP) تحت برنامه اکسپرس انترای کانادا سریعترین و راحتترین برنامه ورود مدیران خارجی به بازار کار رشته مدیریت در کانادا است. نحوه کار برنامه اسکیل وورکر کانادا بر اساس امتیاز دهی به پرونده مهاجرتی شما بر مبنای فاکتورهای زیر می باشد:
 • سن و سال
 • تحصیلات
 • سابقه کار
 • برخورداری از پیشنهاد کار معتبر
 • مهارتهای زبان انگلیسی یا فرانسوی
 • انطباق پذیری

کل امتیاز این ارزیابی اولیه 100 امتیاز بوده و حداقل نمره قبولی در این برنامه حدود 67 امتیاز است. پرونده شما در صورت قبولی در این ارزیابی به طور اتوماتیک وارد بانک متقاضیان سیستم اکسپرس انترای می شود و در آنجا متقاضیان دارای بالاترین امتیازات توسط سیستم جامع امتیازدهی (CRS) استخراج و جهت درخواست اقامت دایم (PR) کانادا به آنها دعوت نامه رسمی (ITA) ارسال می شود. اما مدارک لازم برای مهاجرت کاری مدیران به کشور کانادا در سال 2019 به شرح ذیل است:

 • پاسپورت یا مدرک هویتی معتبر
 • نتایج آزمون مهارت زبان انگلیسی یا فرانسه
 • گزارش ارزیابی اعتبار تحصیلی (در صورت درخواست از طریق برنامه اسکیل وورکر فدرال)
 • پیشنهاد کار یا Job Offer مکتوب از کارفرمای کانادایی
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • کواهی سلامت پزشکی
 • گواهی تمکن مالی کافی برای زندگی در کانادا
 

 
تاریخ :شنبه 12 مهر 1399