کانادا 77

اخبار » شرایط مالی جهت خرید ملک در کانادا

شرایط مالی جهت خرید ملک در کانادا

با توجه به این که خرید ملک به دریافت اقامت این کشور ختم نخواهد شد، آزادی کامل از نظر هزینه برای افراد وجود دارد. در حقیقت افراد می توانند با توجه به بودجه شخصی خود اقدام به خرید خانه کنند. دولت کانادا این فرصت را در اختیار شهروندان خارجی قرار داده است تا بتوانند از وام های خرید ملک در این کشور نیز استفاده کنند. میزان وام دریافتی از طرف وام دهندگان، به شرایط ملک و محل استقرار خانه بستگی دارد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که وام های اعطایی به شهروندان خارجی با سود بیشتری بازپس گرفته خواهد شد اما با این وجود جذابیت بسیار زیادی برای متقاضیان خرید ملک در این کشور دارد.

نکته قابل توجه دیگر در رابطه با خرید ملک می توان به مالیات های موجود در این کشور اشاره کرد. بر اساس قوانین، همه شهروندان خارجی که قصد خرید خانه در این کشور را دارند، می بایست 15% از قیمت خانه را به عنوان مالیات پرداخت کنند البته باید به این نکته اشاره داشت که قوانین مالیاتی در این کشور ایالتی است و هر ایالت شرایط خاصی را در این خصوص اعمال می کند. به همین دلیل است که توصیه می شود همواره از مشاورین مالی در این زمینه استفاده شود. از دیگر هزینه هایی که خریدار یک ملک در کشور کانادا باید به آن توجه داشته باشد، بیمه است. فرد می بایست حتما خانه خریداری شده را بیمه کند تا بتواند از آن استفاده کند.

تاریخ :دوشنبه 10 شهریور 1399