کانادا 77

اخبار » شرایط مالی اشخاص سرمایه گذار ایالت نیوبرانزویک

شرایط مالی اشخاص سرمایه گذار ایالت نیوبرانزویک

حداقل میزان دارایی اشخاص متقاضی سرمایه گذاری ایالت نیوبرانزویک و اخذ ویزای سرمایه گذار PNP به میزان 300000$ (دلار) در این کشور می باشد. با این توضیح که به معنای ارزش تمام دارایی ها به غیر از کل بدهی ها می باشد و همچنین میزان سرمایه لازم در راستای شروع یک بیزنس و هم چنین اقامت که موفقیت آمیز باشد و بتواند مورد حمایت اعضای وابسته به خانواده برای مدت زمانی 2 ساله باشد.

دولت مردان این استان به میزان 75000$ (دلار) این کشور را٬ به عنوان وثیقه از این اشخاص درخواست خواهد کرد و می توانند این مبلغ را نزد خود نگه دارند. در صورتی که اشخاص متقاضی سرمایه گذاری ایالت نیوبرانزویک موفق به حضور در این استان شوند و بر اساس قرارداد خود با دولت مردان این کشور در این استان اقدام به راه اندازی کسب و کار مورد نظر نمایند، این مبلغ به آن ها باز خواهد گشت.

در صورتی که به هر دلیلی قبل از 2 سال این استان را ترک کنند و یا در این استان اقدام به شروع ایجاد شغل و کارآفرینی نکنند، این مبلغ به عنوان جریمه در نظر گرفته می شود و به این اشخاص باز گردانده نخواهد شد.

تاریخ :دوشنبه 03 شهریور 1399