کانادا 77

اخبار » شرایط لازم مهاجرت به کانادا از طریق تجربه کانادایی

شرایط لازم مهاجرت به کانادا از طریق تجربه کانادایی
 
  • حداقل یک سال (یا ۱۵۶۰ ساعت)  تجربه کار کانادایی مجاز در سه سال قبل از درخواست، که شامل درآمد بوده و در یک از شغل های گروه 0، B و A.
  • داشتن حداقل سطح زبان انگلیسی یا فرانسوی در سطح CLB5 در مشاغل گروه B و  CLB7 در مشاغل گروه 0 و A.
  • متقاضی نباید قصد زندگی در کبک را داشته باشد.
  • داشتن حداقل درآمد یا اثبات درآمد در روش تجربه کانادایی اهمیتی ندارد.
  • الزام برای داشتن حداقل سطح تحصیلات در این برنامه وجود ندارد.
  • متقاضی در هنگام اقدام برای مهاجرت به کانادا از طریق تجربه کانادایی می تواند در خارج از کشور باشد.
تاریخ :یکشنبه 14 اردیبهشت 1399