کانادا 77

اخبار » شرایط سرمایه گذاری در کانادا با کمترین هزینه

شرایط سرمایه گذاری در کانادا با کمترین هزینه
برای سرمایه گذاری در کانادا باید نسبت به جمع آوردی مدارک و ارسال آنها به دولت کانادا اقدام نمایید. از سوی اداره مهاجرت کانادا نامه ای به فرد ارسال می شود که در این نامه پرونده فرد سرمایه گذار در کشور کانادا در حال بررسی می باشد. زمانی که پرونده و مدارک شخص سرمایه گذار، تایید شد، باید 220000$ (دلار کانادا) به یک حساب بانکی از جانب یک موسسه از سوی دولت کانادا پرداخت شود. مبلغ کل دارایی شما باید چیزی حدود 1600000$ (دلار کانادا) باشد. مبلغ ذکر شده باید شامل موارد صندوق بازنشستگی، سهام و حساب بانکی باشد. در انتها باید اقدماتی نظیر تهیه مدرکی که نشان دهنده عدم سوء پیشینه فرد سرمایه گذار باشد و معاینات پزشکی انجام گیرد.
تاریخ :سه شنبه 25 شهریور 1399