کانادا 77

اخبار » شرایط زایمان در کانادا با ویزای توریستی

شرایط زایمان در کانادا با ویزای توریستی
سفر به کانادا از طریق هواپیما حدود 12 الی 15 ساعت زمان می برد و زمانی که این سفر انجام می شود باید بین زمان شش و نیم ماهگی بارداری باشد که معادل با هفته 28 بارداری است. طبق قوانین شرکت های هواپیمایی می توانید پس از 10 روز از تولد نوزاد به کشور خود برگردید اما بهتر است تا یک ما و نیم دیگر در این کشور بمانید که یعنی در مجموع 4 ماه در این کشور زندگی کنید
نکته ای دیگر که قابل چشم پوشی نیست مسئله انگشت نگاری ویزا می باشد که شما باید حتما به صورت حضوری در یکی از  سفارت کانادا در کشور های ترکیه، امارات، آذربایجان، ارمنستان و …. بروید چرا که در ایران سفارت کانادا وجود ندارد. البته در صورتی که شما طی ده سال گذشته انگشت نگاری در یکی از سفارت های کانادا کرده باشید نیازی نیست این کار را دوبار انجام دهید.
تاریخ :یکشنبه 24 فروردین 1399