کانادا 77

اخبار » شرایط تحصیلی در استان انتاریو به چه صورت است؟

شرایط تحصیلی در استان انتاریو به چه صورت است؟
دوران تحصیل در استان انتاریو از پیش‌دبستانی شروع شده و تا دبیرستان ادامه می‌یابد. دوران دبیرستان به شکل یک دورۀ آموزشی نوین، و با استفاده از استانداردهای نوین تدریس، در راستای آماده‌سازی دانش‌آموزان جهت ورود به کالج، دانشگاه یا دانشکده‌های فنی – حرفه ای، و با هدف ورود مستقیم آنها به بازار کار برنامه‌ریزی شده‌اند.
دانش‌آموزی که دوران دبیرستان خود را در انتاریو به اتمام رسانده و قصد ادامه تحصیل داشته باشد، از طرف نهادهای مختلفی مورد حمایت و آموزش قرار می‌گیرد. این نهادها شامل دانشگاه‌های تحقیقاتی، دانشکده‌های فن‌آوری، هنر، کشاورزی و غیره می‌باشند. دانشگاه‌های انتاریو همواره جزء دانشگاه‌های برتر و شناخته شدۀ جهان به حساب می‌آیند. از مشهورترین این دانشگاه‌ها می‌توان به دانشگاه یورک، دانشگاه کوبین و دانشگاه انتاریوی غربی اشاره نمود.
 
تاریخ :یکشنبه 07 اردیبهشت 1399