کانادا 77

اخبار » شرایط تبدیل ویزای توریستی کانادا به پناهندگی

شرایط تبدیل ویزای توریستی کانادا به پناهندگی

اکنون اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان ویزای توریستی کانادا را به پناهندگی تبدیل کرد باید در جواب چنین گفت که این امکان برای متقاضیان فراهم است. اما به دلیل وجود مباحث تحریم بین المللی و روابط شکننده بین دولتین، شرایط برای متقاضیان خارجی مخصوصا هموطنان ایرانی به مراتب دشوارتر از بقیه می باشد. متقاضیان ابتداء با درخواست ویزای توریستی کانادا و اخذ آن با شرایط فوق الذکر می توانند راهی کشور کانادا شوند. پس از ورود به کشور کانادا با ویزای توریستی متقاضیان درخواست پناهندگی خود را به اداره مهاجرت کانادا تحویل می دهند.

با تحویل درخواست پناهندگی به اداره مهاجرت کانادا در واقع استارات فرآیند تبدیل ویزای توریستی کانادا به پناهندگی این کشور کلید می خورد. در همین راستا اداره مهاجرت کانادا (IRCC) پس از دریافت درخواست پناهندگی برای پرونده متقاضی یک وکیل تسخیری منصوب می کند تا وکیل از طرف متقاضی مسئول پیگیری پرونده باشد. پس از بررسی های صورت گرفته توسط IRCC نتیجه تایید یا رد درخواست پناهندگی به متقاضی ارائه می شود. اما باید توجه داشته باشید که مدت زمان رسیدگی به درخواست تبدیل ویزای توریستی کانادا به پناهندگی حتی بیش از یک سال طول بکشد. در اینصورت امکان ریجکتی درخواست متقاضیان بیش از پذیرش آنها می باشد.

تاریخ :پنجشنبه 01 آبان 1399