کانادا 77

اخبار » شرایط تبدیل ویزای توریستی کانادا به اقامت دائم

شرایط تبدیل ویزای توریستی کانادا به اقامت دائم

قبل از هر مطلبی ابتدا باید در ویزای توریستی کانادا این کشور تحقیق کنیم تا با شناختی که از آن پیدا می کنیم ببینیم آیا امکان تبدیل ویزای توریستی کانادا به اقامت دائم وجود دارد یا خیر؟ اگر بخواهیم در بدو امر به این پرسش پاسخ دهیم شاید بتوان با نگاهی خوشبینانه به دنبال راهی برای تبدیل آن بود اما در واقعیت زمانی که شخصی به عنوان توریست به کشوری ورود پیدا می کند اجازه اقامت دائم برای او صادر نمی شود.

شاید گزاف نباشد اگر بگوییم که این اتفاق در عمل امکان پذیر نیست اما بیایید ببینیم آیا فردی که به کانادا وارد می شود می تواند از طریق دریافت ویزای کار در آنجا اقامت خود را دریافت نماید یا خیر و آیا از این طریق می توان وارد کانادا شد و ویزای خود را به اقامت دائم تبدیل نمود. اتباع کشورهای دیگر قبل از ورود به کانادا باید ویزای آنلاین کانادا ETA را دریافت کنند. این روش معتبر ورود به کانادا بر پایه ویزای آنلاین مرتبط با گذرنامه توریستی است که به صاحب آن اجازه بازدید از این کشور را برای کار یا تفریح می دهد. زمانی که شما وارد خاک این کشور می شوید در یک صورت می توانید برای اخذ ویزای کار درخواست کنید آن هم در موردی است که شما نیازی به کسب ویزای توریستی نداشته باشید.

تاریخ :سه شنبه 15 مهر 1399