کانادا 77

اخبار » شرایط اقامت بلند مدت کانادا

شرایط اقامت بلند مدت کانادا

اشخاصی که برای مدت طولانی در خارج از کانادا حضور داشته باشند می توانند روزهای خود را در صورتی که واجد شرایط می باشند، پر کنند. این شرایط در صورتی است که:

  • مسافرت با همسر یا شریک زندگی کانادایی یا زمانی که یک کودک زیر 19 سال همراه افراد نیز باشد
  • به طور تمام وقت در یک شرکت کانادایی که در خارج از کانادا فعالیت دارد مشغول به کار باشند.
  • شریک زندگی یا همسر یا فرزند شخصی که در حال گذراندن دوره تعهد اقامت است در خارج از کانادا در شرکتی کانادایی مشغول به کار باشد.

اشخاصی که در کانادا هستند و افسر مهاجرت تشخیص دهد ماموریت اقامت خود را رعایت نکرده اند، ممکن است دستور خروج نیز صادر گردد و مجبور به ترک کانادا خواهند شد. اگر در خارج از کانادا هستیند و ماموریت های اقامت خود را برآورده نمی کنند، مامورین مهاجرت در خارج از کشور ممکن است به صورت کتبی به افراد اطلاع دهند که اقامت دائم خود را از دست داده اید. اگر افراد وضعیت سکونت دائم را از دست داده باشند می توانند تقاضای تجدید نظر را ظرف 60 روز از زمان دریافت تصمیم ارائه دهید. در صورت درخواست تجدید نظر افسر مربوطه ممکن است قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد وضعیت اقامت دائم، به دلایل بشردوستانه توجه کند.

تاریخ :چهارشنبه 15 مرداد 1399