کانادا 77

اخبار » شرایط اخذ ویزای همراه کانادا

شرایط اخذ ویزای همراه کانادا

دریافت ویزای همراه کانادا از راه های مختلفی مانند مهاجرت تحصیلی و مهاجرت کاری امکان پذیر می باشد. ویزای همراه کانادا تا پایان دوره تحصیل متقاضی اعتبار دارد و به همراهان او اجازه می دهد در کانادا اقامت داشته باشند و فرزندان او بتوانند در این کشور تحصیل کنند. اخذ اقامت موقت کانادا از طریق دریافت ویزای توریستی این کشور نیز امکان پذیر است که در این صورت برای همراهان متقاضی ویزا جواز اقامت شش ماهه صادر می شود.

برای دریافت ویزای همراه کانادا باید تمام اطلاعات و مشخصات دقیق و کامل افراد خانواده و همراهان متقاضی به اداره مهاجرت کانادا و سفارت اعلام شود. ارائه اطلاعات کامل و دقیق سبب تسهیل و تسریع فرآیند دریافت ویزای همراه کانادا خواهد شد. متقاضی تحصیل در کانادا یا متقاضی کار در این کشور باید تمکن مالی برای پرداخت هزینه های معیشت خانواده خود در کانادا را به اثبات برساند.

شهروندان کشورهای غیر آمریکای شمالی برای دریافت ویزای همراه کانادا باید یا به همراه متقاضی برای دریافت ویزا اقدام کنند یا متقاضی با ارائه مدارک اصل خانواده خود نسبت به الحاق آن ها و دریافت ویزای همراه اقدام کند. افرادی که با ویزای تحصیلی کانادا وارد این کشور می شوند فرزندان آن ها اجازه تحصیل در مدارس این کشور را بدون نیاز به ارائه نامه پذیرش دارند؛ اما زمانی که سن فرزندان از 18 سال گذر کرده باشد برای تحصیل موظف هستند اجازه مطالعاتی در کانادا را دریافت کنند تا بتوانند وارد دانشگاه شوند. امتیاز کار برای فرزند متقاضی با دریافت ویزای همراه کانادا وجود دارد و همسر متقاضی نیاز به دریافت پیشنهاد شغلی برای اخذ ویزا نخواهد داشت. لازم به ذکر است تا زمانی که ویزای تحصیلی متقاضی اعتبار دارد همسر او می تواند در کانادا کار کند و فرزندش می تواند در مدارس کانادا تحصیل کند.

تاریخ :دوشنبه 19 خرداد 1399