کانادا 77

اخبار » شرایط اخذ تابعیت کانادا از طریق تولد

شرایط اخذ تابعیت کانادا از طریق تولد

تابعیت کانادا از طریق تولد از راه های مهاجرت به آن کشور است. کانادا یکی از کشورهایی است که نظام تابعیتی آن مبتنی بر اصل خاک و تولد فرزند در کانادا است. بنابراین حتی فرزندان اتباع بیگانه که در خاک کانادا به دنیا بیایند، از نظر دولت کانادا شهروند کانادایی محسوب گردیده و صلاحیت دریافت تابعیت آن کشور را دارند. به تبع صلاحیت دریافت تابعیت آن فرزندان، والدین آنها نیز بعدا و بر طبق تحقق شرایطی واجد صلاحیت دریافت صرفا اقامت کانادا خواهند شد و نه تابعیت آن. تابعیت کانادا از طریق تولد مستلزم داشتن آگاهی از نظام حقوقی این کشور است و این چیزی است که ما بر آنیم تا در این مقاله اجمالا به شرح آن بپردازیم.

بر طبق قوانین جاری دولت کانادا مصوب فوریه 1977، هر نوزادی که در خاک کانادا و ملحقات آن متولد شود، فارغ از اینکه پدر و مادر آن نوزاد چه تابعیتی داشته باشند و یا اینکه اقامت آن‌ ها در خاک کانادا قانونی و یا غیر قانونی باشد، آن نوزاد تبعه کشور کانادا محسوب می شود و می تواند از بدو تولد از تمامی مزایا شهروندی زندگی در کشور کانادا بدون نیاز به زندگی در آن کشور بهره‌مند گردد. اما این امتیازی است که منحصرا کودک متولد شده در خاک کانادا از آن بهره مند می گردد و مستقیما شامل حال والدین وی نمی شود. یعنی چنین نیست که به تبع آن نوزاد والدین وی نیز تابعیت کانادا را به دست آورند. بلکه بدین سبب نهایتا می توانند اقامت دائم کانادا را به دست آورند که آن هم مستلزم طی زمان و انجام مراحل لازمه می باشد.

تاریخ :سه شنبه 21 مرداد 1399